در سایت روئین صنعت صدور گواهی سرتیفیکیت استاندارد صنعتی و کالیبره در اهواز بر اساس مجوز سازمان استاندارد ایران ارائه می شود. 

اما صدور این گواهی (سرتیفیکیت ) برای افراد چه مزایایی می تواند داشته باشد و عموما این خدمات ابزار دقیق در ایران و به خصوص خوزستان برای چه کسانی می تواند مناسب باشد؟ به طور کلی می توان گفت که این خدمات برای کسانی که می خواهند ابزار کالیبره شده و دقیقی داشته باشند و به حساسیت ابزار خود ارزش قائل هستند مفید و کاربردی می باشد.

 در اکثر موارد کارفرمای ابزار یا مشتری ابزار شما د