طرز فکر نادرست ممانعت در برنامه نویس شدن شما


http://www.rupload.ir/upload/2558iqw4wfjmny3925jm.jpg

نگران نباشید همه ی برنامه نویسان یک روزی در جایگاه شما بودند . آن ها هم فکر درست نسبت به شرایط و بهینه سازی مصرف وقت خود نداشته اند . همین موضوع باعث می گردید که پروسه یادگیری تبدیل به یکی از سخت ترین تجربه های کاربری تبدیل گردد.
در این بین دروس دانشگاهی نیز بی تاثیر نمی باشد . متاسفانه با ارائه دروس بسیار بد و همینطور غیر کاربردی در دوره کارشناسی ذهن کاربر درگیر ریاضیاتی خواهد شد که هیچ وقت مورد استفاده قرار نمی گیرد.

توجه : در این مقاله ما سعی می کنیم به صورت تجربی برخی از موارد مربوط به یادگیری طراحی سایت یا به صورت کلی در برنامه نویسی را به شما انتقال بدهیم.


فکر اشتباه یادگیری برنامه نویسی در دانشگاه :


خیلی از ماها فکر می کنیم برای